ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Qingdao Sanrenxing Machinery Co., Ltd.

വിലാസം

റിമെയ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ലിഗെഷുവാങ് പട്ടണം, ജിയാവോ ക്വിംഗ്‌ദാവോ നഗരം, ഷാൻഡോംഗ് പ്രവിശ്യ, ചൈന

ഇ-മെയിൽ

WhatsApp

ഫോൺ

+86-532-84911688

വീട്

റഷ്യയുടെ അംഗീകൃത വിൽപ്പന പ്രതിനിധി YU WANG

ഇ-മെയിൽ

മൊബൈൽ ഫോൺ

ചൈന മൊബൈൽ: +86-13514703730 (What's app & We chat same)

മൊബൈൽ ഫോൺ

റഷ്യ മൊബൈൽ:+79850799781